Miliardy przeznaczone na rozwój sieci światłowodowej