Kancelaria Rzeczników Patentowych - patent na wynalazek.